Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sweden - Carlsberg Sweden AB

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Carlsberg Sweden AB

Bryggerivägen 10, SE-161 86, Stockholm, Sweden

www.carlsberg.se

Sweden’s largest brewing company, and fifth-largest worldwide, brews beer in Stockholm, Goteborg, and Falkenberg. It was established in 2001 through a merger of the Falcon and Pripps breweries. Its main beer brands in Sweden include Pripps, Falcon, Eriksberg, Carlsberg, and Tuborg.


Carnegie Stark-Porter

beer style: Porter
alcohol content: 5.5% ABV

The oldest active brand, dating from 1836. Fruity flavor with elements of caramelized sugar, coffee, and chocolate.


Falcon Export

beer style: Lager
alcohol content: 5.2% ABV

Brewed since 1896; it has a rich and malty taste with a well-balanced bitterness.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon