Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sweden - Gotlands Bryggeri

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Gotlands Bryggeri

St Hansgatan 47, SE-621 56, Wisby, Sweden

www.gotlandsbryggeri.se

Gotland is the largest island in the Baltic sea. This experimental microbrewery, owned by Spendrups, is in the old Hanseatic town of Visby, housed in a brewery and church dating from the 1700s. It is known for its specialty and seasonal beers.


Brewing secret

The range includes an authentic Maclay’s Scotch Ale.


Wisby Klosteröl

beer style: Ale
alcohol content: 5% ABV

Scottish yeast plus Pilsner, Munich, and wheat malts give an orangey fruitiness and a honeyed flavor.


Wisby Weisse

beer style: Weissbier
alcohol content: 5.2% ABV

A Bavarian-style wheat beer containing 60 percent wheat and caramel malt. Unfiltered and unpasteurized.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon