Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sweden - Jämtlands Bryggeri

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Jämtlands Bryggeri

Box 224, SE-831 23, Östersund, Sweden

www.jamtlandsbryggeri.se

This innovative small microbrewery was established in 1996 in the capital of the Jämtland region of central Sweden. It brews a wide variety of beer, including a strong English ale, Baltic Porter, and Vienna lager. It consistently wins awards at the Stockholm Beer Festival.


Brewing secrets

It draws from British, German, and Alsace beer styles.


President

beer style: Porter
alcohol content: 4.8% ABV

This bottom-fermented beer has a medium bitterness and the soft aroma of Czech Saaz hops.


Oatmeal Porter

beer style: Porter
alcohol content: 4.7% ABV

An unfiltered and top-fermented porter with a ruby-black color. Espresso in a glass!

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon