Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Switzerland - Brauhaus Sternen

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Brauhaus Sternen

Hohenzornstrasse 2, CH-8500, Frauenfeld, Switzerland

www.brauhaussternen.ch

This is an intriguing brewpub, set up on the site of the Aktienbrauerei Frauenfeld, where Martin Wartmann created Ittinger (now brewed at Calanda). The present brewery was built in 2003 with financial help from many prominent European brewers eager to see Martin brew interesting beers, some in limited editions (“Nur für Freunde”—“for friends only”).


Wartmann’s Nur Für Freunde No1

beer style: Belgian Dubbel
alcohol content: 9.6% ABV

Chocolaty, slightly sweet aroma. Full-bodied and fruity (ripe plums); very mild bitterness in the finish.


Honey Brown Ale

beer style: Brown Ale
alcohol content: 6% ABV

Sweet and fruity. Quite refreshing for its strength. Very low bitterness and a hint of honey in the finish.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon