Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Technique Chooser - Savory

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Savory

Quick techniques and shortcuts

Beef stock, make

Chicken

flatten

poach

roast

skewer

steam

stuff

Chicken stock, make

Dressings, make

Fish, marinate

Gravy, make

Broiler

Grill

Mayonnaise, make

Meat, score

No-cook meal, assemble

Pancakes, make

Pan-fry

Pasta, make

Pizza dough, make

Quesadillas, make

Shortcrust pastry, make

Spanish omelet, make

Spatchcock birds

Stir-fry

Tart tin, line

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon