Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Thailand - Boon Rand

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Boon Rand

999 Samsen Road, Bangkok, Thailand, 10300

www.boonrawd.co.th

Boon Rawd was founded in 1933 by Phraya Bhirom Bhakdi, who had toured Germany and Denmark to learn about brewing. The brewery is still owned by the Bhirom-Bhakdi family. The company operates three breweries in Thailand.


Singha

beer style: Lager
alcohol content: 6% ABV

A full-bodied barley malt beer with a strong hop character. Clean to taste, it complements spicy food.


Singha Light

beer style: Lager
alcohol content: 3.5% ABV

Lacks the complexity and vitality of its stronger stablemate. It is pale yellow of hue and thin to taste.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon