Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

The Ingredients - Bold Flavors for Bite-sized Morsels

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Bold Flavors for Bite-sized Morsels

Hors d’oeuvres are tiny mouthfuls of food designed to stimulate the appetite and whet the thirst. Raid the global pantry for sweet, sharp, spicy, salty, and sour flavors and remember to season with a generous hand.

Lemon, lime, and orange zest

Thai sweet chili sauce

Chinese hot chili sauce

Tabasco

Balsamic vinegar

Worcestershire sauce

Curry powder

Paprika

Crushed red pepper flakes

Cayenne

Sesame seeds

Pickled ginger

Horseradish sauce

Olives

Anchovy fillets

Chipotes in adobo

Grainy mustard

Mustard powder

Dijon mustard

Chili peppers

Fresh herbs

Baby capers

Capers

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon