Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Tops and Bottoms - Canapes

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Canapes

Makes 20

7 thin slices bread

Essential equipment: 2-inch fluted pastry cutter

Cut bread slices into 20 rounds with the pastry cutter.


Think ahead

Prepare up to 1 day in advance. Store in an airtight container.


Cooks’ note

We urge you to look beyond white and whole-wheat bread for canapé bases; the wealth of specialty breads now available offers a shortcut to simple but flavorsome canapés. Also try using different shaped cutters—another easy but surefire way to add instant appeal.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon