Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Boundary Bay

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Boundary Bay

1107 Railroad Avenue, Bellingham, WA, 98225

www.bbaybrewery.com

Three brewpubs opened in this town on Bellingham Bay during the beer boom of the 1990s. Boundary Bay is the survivor, and has become one of the nation’s most productive brewpubs. Further expansion, both in production and in distribution, is planned. At the brewhouse, a new cask is tapped every Thursday at 4 p.m.


IPA

beer style: India Pale Ale
alcohol content: 6.4% ABV

Rich with Northwest hop flavors and aromas—orange, and grapefruit. Malt sweetness yields to resiny, bitter finish.


Imperial IPA

beer style: Imperial India Pale Ale
alcohol content: 9% ABV

Thick with rich malts and hops. A blast of oranges, grapefruit, and pineapple, and a long, bitter finish.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon