Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Breckenridge

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Breckenridge

471 Kalamath Street, Denver, CO, 80204

www.breckbrew.com

This was founded as a brewpub in the ski resort of Breckenridge, where a pub still operates, before expanding with the Denver-based brewery, which also has an attached pub. Breckenridge briefly ran a chain of pubs across several states, but only those in Colorado remain.


Avalanche Ale

beer style: Amber Ale
alcohol content: 5.4% ABV

Flagship ale, fruity and tart but balanced with sweetness, including caramel and honey on the palate.


Oatmeal Stout

beer style: Oatmeal Stout
alcohol content: 4.95% ABV

Rich with roasted chocolate and a very creamy texture. Complex, hints of smoke, pleasingly bitter at the end.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon