Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Great Divide

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Great Divide

2201 Arapahoe Street, Denver, CO, 80205

www.greatdivide.com

Opened in 1994, Great Divide Brewing quickly earned a reputation for carefully balanced beers. Its ales have grown bigger (in strength and hop character), and the brewery’s reputation has grown, but its beers still retain that delicate equilibrium. The brewery is a short walk from Coors Field, home of the Rockies baseball team.


Hibernation Ale

beer style: Old Ale
alcohol content: 8.1% ABV

A complex, earthy nose packed with chocolate, roasted nuts, and freshly baked molasses cookies—flavors just keep emerging.


Titan IPA

beer style: India Pale Ale
alcohol content: 6.8% ABV

Balanced, in a big way, with plenty of caramel-sweet body to match the piney, grapefruity hops throughout.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon