Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Ithaca

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Ithaca

606 Elmira Road, Elmira, NY, 14851

www.ithacabeer.com

Located in New York’s Finger Lakes region, already well known among wine drinkers, Ithaca Beer Company has boosted the region’s beer’s profile since brewing began in 1998.


Brewing secret

The brewery has led efforts to re-establish New York State as a US center of hop growing.


Nut Brown

beer style: Brown Ale
alcohol content: 5% ABV

A deep, inviting brown pour. Nutty, with caramel and chocolate notes, its underlying sweetness is balanced by herbal hops.


Old Habit

beer style: Rye Beer
alcohol content: 9% ABV

Part of a special Excelsior! series. Made with four rye malts, with a portion aged in rye whiskey barrels.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon