Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Jolly Pumpkin

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Jolly Pumpkin

3115 Broad Street, Dexter, MI, 48130

www.jollypumpkin.com

Not quite like any other brewery in the US, Jolly Pumpkin Artisan Ales allows its beers to develop under the influence of local wild yeast. All beers are aged in barrels, and are often blended and re-fermentated in the bottle to deliver effervescent beer. Though its output is small, the brewery has developed a national following.


Oro de Calabaza

beer style: Belgian Strong Golden Ale
alcohol content: 8% ABV

Golden and cloudy, tart and spicy, with orchard fruit and citrus. Develops with age.


Bam Biere

beer style: Saison
alcohol content: 4.5% ABV

The whole exceeds the sum of its parts in this “farmhouse” ale, from the hops (billowing head, dry finish) to the spicy malts.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon