Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Lakefront

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Lakefront

1872 North Commerce Street, Milwaukee, WI, 53212

www.lakefrontbrewery.com

Lakefront Brewing, known since 1987 for a range of robust beers, recently moved to the fore in brewing New Grist gluten-free beer for celiacs who cannot tolerate the grains traditionally used in making beer.


Brewing secret

New Grist is brewed from sorghum, hops, water, rice, and gluten-free yeast grown on molasses.


New Grist

beer style: Gluten Free
alcohol content: 5% ABV

A tang of citrus zest to start, then a light palate with hints of fruit. Mildy astringent and tart.


Riverwest Stein

beer style: Vienna Lager
alcohol content: 6% ABV

Lightly toasted aromas with hints of caramel. More caramel in the mouth, and hop citrus fruitiness. Woody undertones.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon