Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - New Holland

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

New Holland

690 Commerce Court, Holland, MI, 49423

www.newhollandbrew.com

New Holland Brewing bottle caps carry the slogan “Art in Fermented Form,” which extends from beer to a line of brandy-flavored vodka, gin, rum, and other spirits. To keep up with demand for its assertive beers, the brewery recently put on line a used copper-domed, three-vessel brewhouse acquired from Germany.


The Poet

beer style: Oatmeal Stout
alcohol content: 6.5% ABV

Abundant roast, chocolate, and dark, rummy fruits. Full-bodied and creamy enough to balance the coffee start.


Black Tulip

beer style: Triple
alcohol content: 9% ABV

Floral, with candy and honey sweetness, and fruity notes. Sweet but tart in the mouth, accented by spicy, bitter hops.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon