Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Otter Creek

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Otter Creek

793 Exchange Street, Middlebury, VT, 05753

www.ottercreekbrewing.com

The Wolaver family bought the well-established Otter Creek Brewery in 2002 in order to make its own organic ales, which had previously been made under contract at other breweries. Otter Creek beers are still produced as well, and the “World Tour” series includes Otter Mon (a Jamaican-style stout) and Otteroo (an Australian-style lager).


Otter Creek Copper Ale

beer style: Altbier
alcohol content: 5.4% ABV

Rich, complex, malty aromas and flavors, with a sneaky bitterness that extends the finish.


Wolaver’s Oatmeal Stout

beer style: Oatmeal Stout
alcohol content: 5.9% ABV

Chocolate and roasted coffee at the outset, blending with creamy notes in the mouth. Full-bodied, but finishing rather dry.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon