Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Pyramid

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Pyramid

st Avenue South, Seattle, WA, 98134

www.pyramidbrew.com

Pyramid has developed scores of ales and absorbed other breweries since opening in 1984. Today it emphasizes its wheat beer prowess. It operates several brewpubs on the West coast, with brewing facilities in Washington, Oregon, and California.


Brewing secret

Magic Hat is in the process of acquiring Pyramid.


Apricot Ale

beer style: Fruit Beer
alcohol content: 5.1% ABV

Apricot in color. Apricot on the nose. Apricot and wheaty flavors mingle in the mouth. Clean and light.


Hefeweizen

beer style: US Hefeweizen
alcohol content: 5.2% ABV

Brewed with 60 percent wheat. Pouring cloudy, slightly grainy, with wheat tartness on the palate.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon