Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Shiner

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Shiner

603 Brewery Street, Shiner, TX, 77984

www.shiner.com

Founded in 1909, the Spoetzl Brewery has ridden the success of Shiner Bock into national prominence. In 2004 it began counting down toward its 100th birthday by releasing a special new beer every year, each one reflecting a German heritage that dates back to the original Shiner Brewing Association.


Shiner Hefeweizen

beer style: Hefeweizen
alcohol content: 5.3% ABV

Cloudy, brewed in the Bavarian style with a bit of honey added. More wheat character than yeast, with a hint of citrus.


Shiner Bock

beer style: US Dark Lager
alcohol content: 4.4% ABV

A dark lager, rather than a true German bock. Hints of caramel sweetness. Deliberately low on hops.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon