Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Shmaltz

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Shmaltz

92 Cole Street #338, San Francisco, CA, 94117

www.shmaltz.com

Since Jeremy Cowan started selling HE’BREW beer in 1996, the growth of Shmaltz Brewing has increased at an accelerated rate (550 percent from 2003 to 2007). Brewing under contract on both coasts, and selling beer in 25 states, Shmaltz continues to roll out new high-alcohol kosher beers as well as creating the Coney Island Lagers.


Bittersweet Lenny’s R.I.P.A.

beer style: Imperial India Pale Ale
alcohol content: 10% ABV

A tribute to Lenny Bruce. Thick with rich malt, long hops; three different rye malts add spiciness.


Messiah Bold

beer style: Brown Ale
alcohol content: 5.5% ABV

“The beer you’ve been waiting for” is complex without being demanding. Coffee, toffee, nuts, and earthy hops in the flavor and aroma.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon