Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Speakeasy

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Speakeasy

1195-A Evans Avenue, San Francisco, CA, 94124

www.goodbeer.com

Two big eyes peering suspiciously out of the darkness decorate the brewery loading dock at Speakeasy Ales & Lagers, a nod to Prohibition days. Since Speakeasy opened in 1997, local sales have been its core business, and it remains a San Francisco brewery first and foremost. Its Big Daddy IPA is named after venerable local publican David Keene of the Toronado.


Big Daddy IPA

beer style: India Pale Ale
alcohol content: 6.5% ABV

Hop driven—juicy citrus and pine. Lightly caramel, enough sturdy malt to stand up to persistent bitterness.


Prohibition Ale

beer style: Amber Ale
alcohol content: 6.1% ABV

Their flagship, best on draft in San Francisco. Long hop flavors, particularly citrus, playing against a definite caramel sweetness.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon