Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Surly

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Surly

4811 Dusharme Drive, Brooklyn Center, MN, 55429

www.surlybrewing.com

Surly Brewing sold its first beer in February of 2006, and by December, the Minneapolis St. Paul City Pages had named founder Omar Ansari as one of its “artists of the year.” Packaged in cans and sold only in Minnesota, the brewery’s often intense, and seldom “to style,” beers have developed a national following.


Bender

beer style: Brown Ale
alcohol content: 5.1% ABV

Brewed with oatmeal, adding creamy texture to a blend of chocolate, dark fruit, and nuts.


Furious

beer style: India Pale Ale
alcohol content: 6.2% ABV

Only for those favoring the most aggressive of hopping. Piney and oily, only somewhat balanced by caramel. Flat out bitter.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon