Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

US - Widmer

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Widmer

929 North Russell, Portland, OR, 97227

www.widmer.com

More than two decades old, the US-centric Hefeweizen (cloudy but accented by yeast rather than hops) that the Widmer brothers basically invented continues to drive double-digit growth. Widmer and Redhook have merged to form a single company called Craft Breweries Alliance, but Widmer maintains its own brewery.


Hefeweizen

beer style: US Hefeweizen
alcohol content: 4.9% ABV

Citrus, particularly lemon zest, is matched against clean, bready-yet-tart wheat. Finale of grapefruit.


Snow Plow

beer style: Milk Stout
alcohol content: 5.5% ABV

Coffee on the nose becomes creamier on the palate, roasted notes blending with rich chocolate.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon