Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Vegetables - Quick Vegetables - buy-and-arrange ideas to create simple recipes

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Often it is the simplest dishes that work best, especially if you find high-quality, in-season produce. Vegetable dishes can be a sticking point for many people, so time-saving ideas are the answer—simply roast or broil and season well. Be adventurous and try something new, such as the roasted shallots—so simple yet delicious.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon