Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Vitamin Directory - Pantothenic Acid

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks

Pantothenic Acid

Daily requirement
men: 5mg per day
women: 5mg per day

This B-complex vitamin, also known as vitamin B5 or abbreviated to Pant, helps to break down proteins and their amino acids, fats, and carbohydrates. It is also required for the manufacture of vitamin B12, hemoglobin (the oxygen-carrying pigment in red blood cells), and cell membranes, which enclose the contents of body cells.


Pantothenic acid deficiency

There is no evidence that a deficiency of pantothenic acid occurs naturally, because the vitamin is made by the body. However, it is thought that nerve inflammation seen in people who abuse alcohol may be due to a deficiency of this vitamin; although further evidence is needed to confirm this association.

Symptoms may include stomach pain, cramp, and fatigue, but this may mean a deficiency in all B-complex vitamins.


Good sources

Pantothenic acid

This is found in all these foods, which contain at least 0.5mg of the vitamin per 31/2–81/2oz (100–245g):

Sweet potatoes (yams)

Avocado

Mushrooms

Yogurt

Kidney

Liver

Red meat

Mackerel

Mullet

Salmon

Trout

Lentils

Lima beans

Navy beans

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon