Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Winter - Brussels Sprouts

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Brussels Sprouts

When to pick

Harvest these tiny brassicas from the bottom of the plant upwards, when they are no bigger than a walnut, and the leaves are tight and firm. Pick as required, leaving the upper buds to mature on the plant.


Eat and store fresh

Shred and eat tiny sprouts raw. Store larger ones in the fridge for 3–5 days. To prepare, peel the outer leaves and cut a cross in the base to allow equal cooking of the stem and leaves.


Freezing options

Trim and blanch for 2–3 minutes, cool, and freeze for up to 12 months.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon