Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Winter - Jerusalem Artichokes

Λογότυπο DK PublishingDK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

Jerusalem Artichokes

These flavorsome, nutty roots seem to spring up everywhere once planted. They can be difficult to prepare, although new varieties with smoother surfaces make the process easier.


When to pick

Harvest once the foliage has collapsed. In the colder months, leave in the ground and dig up as needed. If the ground is likely to freeze, they can be harvested and cold stored.


Eat and store fresh

Eat roasted or puréed, in stews, as soups, or in gratins. Jerusalem artichokes last up to 1 week in the fridge.


Freezing options

Jerusalem artichokes can be frozen once they have been cooked and puréed.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon