Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Winter - Parsnips

Λογότυπο [Do Not Use]DK Publishing[Do Not Use]DK Publishing 2/7/2014 DKBooks
© Provided by DKBooks

© Provided by DKBooks

Parsnips

When to eat

Pick baby parsnips as required. Larger parsnips are ready to be picked when the leaves die back, but will have a sweeter flavor if picked after the first frosts.


Eat and store fresh

Store in the fridge for up to 1 week, or in a cool, dry place for up to 2 weeks. Parsnips can also be stored in the soil in boxes, or cold stored (clamped) until needed.


How to preserve

Use parsnips for home brewing or as an ingredient in chutneys.


Freezing options

Freeze as a cooked purée and keep for up to 9 months.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon