Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Ζώα που δεν είναι όσο αθώα φαίνονται

Λογότυπο Espresso Από Ruby Pratka - Espresso | Διαφάνεια 3 από 16: The shells of cone snails, a group of snail species native to the Pacific Ocean, have been prized by collectors for centuries, but one wrong move could kill a diver who gets too near a live cone snail. The snails are venomous, and a few millionths of a liter of cone snail poison is enough to kill 10 people. The snails’ harpoon-like stingers can penetrate wetsuits, and about 30 people are known to have been killed this way. According to Nature, “A single snail can produce up to 100 individual toxins,” and vary its weapons depending on if it wants to catch prey or defend itself against predators. There is no antidote for cone snail venom. The venom contains a form of insulin that turns fish into sluggish, subdued prey by causing their blood sugar to drop, as well as several pain-relieving compounds that are being studied for potential medical use.

Το σαλιγκάρι με το ισχυρότερο δηλητήριο

Το κέλυφος των σαλιγκαριών σε σχήμα κώνου, ενός είδους που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, από συλλέκτες για αιώνες αλλά μια λάθος κίνηση θα μπορούσε να σκοτώσει τον δύτη που πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής από ένα ζωντανό σαλιγκάρι- κώνο.

Τα σαλιγκάρια είναι δηλητηριώδη, και μόνο λίγο από το δηλητήριο τους αρκεί για να σκοτώσει μέχρι και 10 ανθρώπους. Το κεντρί τους μπορεί να διαπεράσει την στολή. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει με αυτόν τον τρόπο την ζωή τους.

Σύμφωνα με το περιοδικό Nature, ένα μόνο σαλιγκάρι μπορεί να παράξει μέχρι 100 τοξίνες" και ποικίλλουν τα όπλα ανάλογα με το αν θέλει να πιάσει το θήραμά του ή να υπερασπιστεί τον εαυτό εναντίον των εχθρών του. Δεν υπάρχει αντίδοτο γα το δηλητήριό του. 

© Shutterstock

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ: Espresso

image beaconimage beaconimage beacon