Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Σας απάτησε; Τι να κάνετε για να σας βγει σε καλό

Λογότυπο Espresso Από Kathleen Peartree - Espresso | Διαφάνεια 3 από 21: Therapist Larry Cappel explains that in most cases of infidelity, there were “warning signs that something was wrong with the intimacy and connection in the relationship long before the affair happened.” Meeting with a couples therapist gives both you and your partner the chance to express how you’ve been hurt by the other, explore what happened, and look deeper “to understand what emotional and psychological dynamics were at play that led to the affair.” From there, you can begin learning to relate to each other in a healthier way.

Ευκαιρία για βαθύτερες αναζητήσεις

Ο θεραπευτής Larry Cappel εξηγεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις απιστίας, υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια τα οποία δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με την σχέση, πολύ πριν προκύψει η απιστία. Συζητώντας με έναν σύμβουλο σχέσεων σας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσετε το πώς αισθάνεστε, να μιλήσετε για αυτά που συνέβησαν και να αναζητήσετε τα βαθύτερα αίτια που σας οδήγησαν εκεί. Από εκεί και ύστερα, μπορείτε να χτίσετε τη σχέση σε πιο υγιείς βάσεις. 

© Shutterstock

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ: Espresso

image beaconimage beaconimage beacon