Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Βιοκαρπέτ: Ζημιές €3,84 εκατ. το 2015

Λογότυπο sofokleousin.gr sofokleousin.gr 31/3/2016 Sofokleousin.gr

Με σημαντική συρρίκνωση ζημιών έκλεισε το 2015 ο όμιλος Βιοκαρπέτ.

Πιο αναλυτικά:

Α'. ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

- Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2015 σε 81,41 εκατ.€ έναντι 74,13 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2014, αύξηση κατά 9,82%.

- Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2015 σε 46,38 εκατ. € έναντι 38,15 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2014. Αύξηση κατά 21,57%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 56,97% του συνολικού τζίρου.

- Τα ενοποιημένα κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2015 σε 2,61 εκατ.€, έναντι ζημίας (0,13)  εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2014. ­

- Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν κατά την χρήση 2015 σε (4,32) εκατ.€, έναντι ζημίας (7,31) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2014. Μείωση ζημιών κατά 40,90%.

- Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2015 σε (3,84) εκατ. € έναντι ζημίας (7,20)εκατ. € την αντίστοιχη του 2014.

Β' Μητρική Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

- Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2015 σε 8,17 εκατ.€ έναντι 8,94 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2014.

- Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2015 σε (2,52)εκατ.€ έναντι (2,01) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2014.

- Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (3,57) εκατ.€ κατά την χρήση του 2015, έναντι (4,74) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2014.

Το ΔΣ θα προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2015 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του ΟΜΙΛΟΥ.

Βιοκαρπέτ: Ζημιές €3,84 εκατ. το 2015 © Sofokleousin.gr Βιοκαρπέτ: Ζημιές €3,84 εκατ. το 2015

Η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ θεωρεί ότι στο 2015 σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι μείωση των ζημιών κατά 41%. Οι προσπάθειες της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ για αύξηση των πωλήσεων και μείωση του κόστους παραγωγής είναι συνεχής. Παρατηρούμε κατά το 2015 αύξηση των εξαγωγών κατά 21,57% και σημαντική μείωση των γενικών βιομηχανικών εξόδων κατά 8%. Οι συνθήκες όμως στην ελληνική οικονομία δυστυχώς είναι για ακόμη μια χρονιά δυσμενείς με άμεσες επιπτώσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ. Η μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας πλήττει τον τομέα της διέλασης επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία του ΟΜΙΛΟΥ.

Τονίζεται ότι ο ΟΜΙΛΟΣ τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε παραγωγή προιόντων προστιθέμενης αξίας που προορίζονται για τις αγορές του εξωτερικού προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγές του με ορατά αποτελέσματα.

Ευελπιστούμε με την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ο ΟΜΙΛΟΣ θα επανέλθει στην κερδοφορία.

 Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης   δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη 31/3/2016.

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου

Περισσότερα από sofokleousin.gr

Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon