Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Αποταμίευση: 18 προϊόντα στα οποία ξοδεύετε πολλά χωρίς λόγο

Λογότυπο Business Insider Από Matthew Michaels - Business Insider | Διαφάνεια 2 από 19:  Many lottery players purchase tickets each day with the hope of striking big, but games of chance are preventing you from having more money, not less. You are expected to lose money if you play the lottery and there is no guarantee you will even keep winnings.

Αποταμίευση: Λαχεία και άλλα τυχερά παιχνίδια

Υπάρχουν πολλοί που κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αγοράζουν λαχείο ή κάτι παρόμοιο με την ελπίδα να 'πιάσουν την καλή" και να γίνουν άκοπα και μεμιάς πλούσιοι. Το πιθανότερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χάνετε κάθε λίγο και λιγάκι ποσά τα οποία θα μπορούσατε να κάνετε να κρατήσετε για αποταμίευση. Οι πιθανότητες να κερδίσετε είναι ελάχιστες. 

© Spencer Platt/Getty

More from Business Insider

image beaconimage beaconimage beacon