Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Αύξηση 1% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας

Λογότυπο Euro2Day.gr Euro2Day.gr 12/5/2016
Αύξηση 1% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας © Shutterstock Αύξηση 1% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Φεβρουάριο του 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 951 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 203,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.095,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 12,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,6% στην επιφάνεια και σε αύξηση κατά 1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 937 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.052,6 χιλιάδες m3 όγκου, που αντιστοιχούν σε μείωση κατά 12,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,9% στην επιφάνεια και σε αύξηση κατά 8,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Το ίδιο διάστημα, οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 14 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 42,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016, ήταν 3,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2015 έως το Φεβρουάριο 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 12.965 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.706,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.841,8 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1% στην επιφάνεια και κατά 28,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2015 - Φεβρουαρίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,2% στην επιφάνεια και κατά 2,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2014 - Φεβρουαρίου 2015.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 25,8%.

Τέλος, σε ότι αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 15,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,8% στην επιφάνεια και κατά 1,4% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 15,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβάνει και πάλι, από το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας Ιανουαρίου 2016, τον αριθμό των οικοδομικών αδειών ανά Περιφέρεια στα αντίστοιχα στοιχεία επιφάνειας και όγκου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους Νόμους 3861/2010 (άρθρο 3, παράγραφος 1) και 4030/2011 (άρθρο 5, παράγραφος 5), η ανάρτηση των αδειών δόμησης στο διαδίκτυο είναι υποχρεωτική, και σύμφωνα με το στατιστικό Νόμο 3832/2010 (άρθρο 8, παράγραφος 4), όπως ισχύει, τα στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες πηγές, στις οποίες κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν όλοι πρόσβαση, δεν θεωρούνται απόρρητα.

*Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό υλικό».

Οι διαφημίσεις μου
Οι διαφημίσεις μου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ: Euro2Day.gr

Οι διαφημίσεις μου
image beaconimage beaconimage beacon