Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο

Λογότυπο Photos Photos | Διαφάνεια 2 από 11

10. Κουβειτ- 2.796.000 βαρελια/ημερα

Το Κουβέιτ παράγει περίπου το 3,1 τοις εκατό της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και είναι η 10η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο.

© Bob Ingelhart/Getty Images
image beaconimage beaconimage beacon