Οι ΗΠΑ απέκτησαν την σημερινή τους ονομασία στις 9 Σεπτεμβρίου του 1776. Μέχρι τότε πώς ονομάζονταν;

1 / 15 ερωτήσεις Ηνωμένες Αποικίες Οι Δεκατρείς Αποικίες Νέο Άμστερνταμ Αμέρικας