Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Man Feeds SEVERAL ADORABLE KITTENS

Six kitten cats crawl around a man outdoors as he feeds them with a bottle and he laughs as they bite at him and fight for the bottle. He brushes some of them off and they climb back up. At 3:00 the camera pans to show the mother cat as she grooms herself while the man gets hurt by the kittens.
image beaconimage beaconimage beacon