Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Parrot courts girlfriend by regurgitating into her mouth

A male parrot uses a bold technique to court his girlfriend. However, it appears to be working!
image beaconimage beaconimage beacon