Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Parrot sees owner jumping, flawlessly imitates her

Bepo the African Grey Parrot is a quick learner. He is just 1 and a half years old but he is super clever and funny. Check it out as he imitates his owner by hopping after her!
image beaconimage beaconimage beacon