Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Pelican patiently waits in line to be served at fish store

Watch as a patient pelican waits in line at a local fish store in Nelson Bay, Australia.
image beaconimage beaconimage beacon