Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sad Geese cry for each other after being separated for the first time

Ruth and George, two prize winning Geese are used to being with each other at all times on the farm. When their owner puts them in a competition at the local county fair, they get separated in the barn for the first time, and their cries will break your heart! No worries though, they were reunited shortly after!
image beaconimage beaconimage beacon