Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Sign spinner takes advertising to the next level with these skills

We’ve all seen sign spinners on the corners of sidewalks flipping and twirling away, but most have probably never seen a talent this good before! Watch as a promoter in Houston, Texas takes sign spinning to a completely new level.
image beaconimage beaconimage beacon