Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Tropical storms cause Hawaiian ocean to turn completely brown

The recent tropical storms have caused Oahu’s North Shores waters to turn completely brown. Hawaii is known for its beautiful waters but the tropical storms have flooded the beaches and the entire ocean is brown as far as the eye can see.
image beaconimage beaconimage beacon