Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Deer uses antlers to get fruit from a tree

This clever deer in France was filmed getting up on its hind legs, using its antlers to knock its favorite fruit from the top of a tree.
image beaconimage beaconimage beacon