Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Dog tries everything to distract friend

Benji, a 3-year-old dog, was learning how to sit and trying to stay still but his friend Frank didn't let him
image beaconimage beaconimage beacon