Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Have you ever seen a completely transparent squid?

This is a Taonius borealis, better known as a glass squid, a fantastic species of marine animal. Since it is completely transparent, you can see the entire of the inside of its body with the naked eye, including the digestive system.
image beaconimage beaconimage beacon