Χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το MSN.

Orangutan freed after living in tiny box

Isin, a three-year-old female baby orangutan, was found in Western Borneo, Indonesia living in a tiny box just one meter square. Her eventual freedom by specialist carers was a moment of great joy
image beaconimage beaconimage beacon