You are using an older browser version. Please use a supported version for the best MSN experience.

21 grunner til at du ikke går ned i vekt

Mom.me Logo By Madeline Holler of Mom.me | Slide 1 of 22: "Losing weight is easy," said no one ever. Though, in most cases, it's not impossible. Just make sure you're not doing these things, which may slow down progress or give you the impression that, despite your efforts and all that salad, you're getting nowhere.Assuming you're getting nowhere because the number on the scale went up or hasn't budged is one misconception about weight loss. Your weight is influenced by a number of things, including the amount of fluids you're retaining, added muscle and how recently you've eaten. Your body weight is just one indication, so be sure take other body measurements once in a while if you need the data to reassure yourself of success.

21 grunner til at du ikke går ned i vekt

Ingen har noengang sagt at det å gå ned i vekt er lett, selv om det i de fleste tilfeller ikke er umulig. Bare pass på at du ikke gjør disse feilene som kan bremse fremdriften, eller gi deg en følelse av at all innsatsen og alle salatene du har spist har vært forgjeves.

IKKE STOL ENSIDIG PÅ VEKTEN: Din kroppsvekt er ikke nødvendigvis avgjørende. Vekten kan påvirkes av en rekke ting som væskemengde, muskler og hvor lenge siden det er du sist spiste. Kroppsvekten er kun en indikasjon, så ta andre kroppsmålinger nå og da hvis du er usikker på om du har oppnådd de målene du har satt deg.

Ansvarsfraskrivelse: Oppfatninger uttrykt i denne artikkelen er forfatterens egne og må ikke forstås som at MSN går god for de syn som fremkommer her. MSN kan heller ikke på selvstendig grunnlag verifisere eventuelle syn og oppfatninger som fremgår i artikkelen. Du bør konsultere legen din før du går løs på en diett eller program for å gå ned i vekt for råd om dette er riktig for deg. 


© Twenty20

More from Mom.me

image beaconimage beaconimage beacon