Suatu Hari di Pelelangan Tua

Pelelangan Pasar Ikan adalah pelelangan ikan yang sangat tua. Kini tempat tersebut sudah lama tinggalkan dan menjadi tempat hunian bagi kaum urban yang dulu pernah bekerja disana.