You are using an older browser version. Please use a supported version for the best MSN experience.

Robredo urges Pinoys to ensure no dictator will be in power

GMA News Online logo GMA News Online 9/21/2019 Galarpe, Karen
from the OVP on FB from the OVP on FB

On the 47th anniversary of Martial Law, Vice President Leni Robredo on Saturday asked Filipinos to pursue truth and justice and ensure that no dictator will be in power.

"Higit sa pag-alala, ang araw na ito ay isang panawagan sa ating lahat na maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan. Isang panawagan na gampanan ang ating iisang tungkulin na siguruhing walang lugar ang kahit sinong diktador sa isang bayang malaya. Tandaan natin na walang pinuno ang mas makapangyarihan sa kaniyang sambayanang pinagsisilbihan," Robredo said in a statement.

Robredo said during the martial law imposed by former President Ferdinand Marcos, 70,000 people were jailed, 30,000 were tortured, more than 3,000 were killed, and hundreds disappeared and could no longer be found.

"Apatnapu't pitong taon na ang nakalilipas, nagsimula ang isa sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan—ang pagdedeklara ng Batas Militar ng diktador na si Ferdinand Marcos. Sa ilalim ng diktaduryang Marcos, pitumpong libo ang ikinulong, tatlumpong libo ang tinorture, higit tatlong libo ang pinaslang, at daan-daan ang bigla na lang naglaho at hindi na natagpuan," she said.

Robredo urged Filipinos to remember that these are not just numbers.

"Sa ating pagbabalik-tanaw, huwag sana nating kalimutan na hindi lang mga numero ang ating pinag-uusapan, kundi kuwento ng mga karaniwang tao na tulad natin—mga magulang, anak, kapatid—mga kapwa natin Pilipino na naging biktima ng isang malupit at mapang-abusong rehimen," she added.

Related Facebook post

Shared from Facebook

Robredo said after four decades, Filipinos now face a new challenge — those who stepped on people's rights and freedom and plundered the nation are now back in power.

"Ngayong araw, matapos ang higit apat na dekada, nahaharap tayo sa isang panibagong hamon: ang mga taong yumurak sa ating mga karapatan, tinapakan ang ating kalayaan, at nagnakaw sa kaban ng bayan ay nagbabalik sa kapangyarihan. Pinipilit nilang baluktotin ang katotohanan nang walang kahit anong bahid ng hiya at pagsisisi, para sa pansarili nilang kapakanan," she said.

Robredo said the battle is not between the yellows and reds or those of opposing political views, but rather between those who believe in democracy and those who abuse power.

"Tandaan natin na ang ating laban ay hindi lang laban sa isang pamilya o isang pangalan. Ang labang ito ay laban sa pagkalimot, pananahimik, at pagkikibit-balikat. Kailanman ay hindi ito tunggalian ng dilaw at pula, at magkakaibang pulitika; laban ito ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya; laban ito sa kahit kaninong maglalakas-loob na abusuhin at lapastanganin ang mga taong nagluklok sa kanila sa kanilang kinalalagyan," she said.

"May magtangka mang ulitin ang madilim na yugtong ito ng ating kasaysayan, sama-sama tayong titindig nang taas-noo at sasabihin: Hindi natin hahayaang umiral muli ang kadiliman sa ating bayan. Hindi dito, hindi ngayon, at hindi kailanman," the vice president added. —KG, GMA News

More From GMA News Online

GMA News Online
GMA News Online
image beaconimage beaconimage beacon