You are using an older browser version. Please use a supported version for the best MSN experience.

Mga taga-Mandaluyong na nawalan ng supply ng tubig, ipinepetisyong 'wag muna silang singilin ng Manila Water sa konsumo

Mga taga-Mandaluyong na nawalan ng supply ng tubig, ipinepetisyong 'wag muna silang singilin ng Manila Water sa konsumo
image beaconimage beaconimage beacon