Käytät vanhentunutta selainta. Käytä tuettua versiota saadaksesi parhaan mahdollisen MSN-kokemuksen.

Mikä on poliisin Mörkö? Näin Suomea valvotaan – MTV esittelee kaikki kulkuneuvot

MTV – logo MTV 9.9.2018 Ville Eklund
© Sami Hätönen

Suomi on pitkien välimatkojen maa, jossa on neljä vuodenaikaa ja paljon asumatonta aluetta. Se vaatii myös poliisin kulkupeleiltä joustavuutta. MTV kokosi yhteen juttuun kaikki ne kulkuvälineet, joita Suomen poliisi käyttää. 

Toista video

Olosuhteet, joissa Suomen poliisi työskentelee, vaihtelevat laidasta laitaan laajoista vesistöistä maanteihin ja tuntureihin.

Poliisin on liikuttava kaupunkien pikkukaduilla, maanteillä, tuntureilla ja vesialueilla. Myös vuodenaikojen vaihtelu tuo lisää vaatimuksia poliisin kulkuvälineille.

Poliisilla yli 2000 ajoneuvoa

Poliisin voi nähdä liikkumassa muun muassa henkilöautolla, pakettiautolla eli maijalla, polkupyörällä, veneellä, vesijetillä, moottoripyörällä, skootterilla, moottorikelkalla tai vaikkapa hevosella.

Autoja poliisilla on käytössään noin 1600. Niistä pakettiautorunkoisia partioautoja eli maijoja on noin 500.

Lisäksi käytössä on noin 100 moottoripyörää ja 90 moottorikelkkaa sekä noin 90 vesikulkuneuvoa.

Seuraavassa esittelemme kunkin kulkuneuvon ja siihen liittyvät erityispiirteet. Kysymyksiin vastaa poliisihallituksen ylitarkastaja Jukka Rivinen. 

Polkupyörä

© Sami HätönenPoliisi

Polkupyörä oli poliisin ensimmäisiä kulkuvälineitä 1900-luvulla.

Polkupyörän käyttö oli jossain vaiheessa paitsiossa sen jälkeen, kun poliisiautot ja -moottoripyörät yleistyivät, mutta poliisin oma lihasvoima otettiin uudelleen käyttöön 1990-luvulla, jolloin pyörät saivat myös poliisitunnukset.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Polkupyörällä on hyvä suorittaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä yleisötapahtumissa, jotka sijaitsevat taajamissa ja niiden lähialueilla.

Kuinka monta polkupyörää poliisissa on?

Polkupyörät ovat poliisilaitosten omassa hallinnassa ja niiden hankintaa ei seurata keskitetysti. Suurimmilla poliisilaitoksilla on muutamia polkupyöriä. 

Moottoripyörä on vikkelä ja ketterä

© Sami HätönenPoliisi

Moottoripyöriä poliisilla on ollut käytössään jo 1920 luvulta alkaen, mutta ensimmäiset poliisitunnuksin varustetut prätkät otettiin käyttöön vasta 1970-luvun alussa.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Tänä päivänä moottoripyöriä käytetään saattueajossa, maanteillä liikenteen valvonnassa ja muissa sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan ketteryyttä ja nopeaa liikkeellelähtöä.

Kuinka monta moottoripyörää poliisissa on?

Poliisihallinnossa on useita kymmeniä moottoripyöriä. 

Toista video

Maija on poliisin monitoimityökalu

© Sami Hätönen

Nykymuotoiset toimisto- ja kiinniotettujen tilojen kanssa varustetut pakettiautorunkoiset partioajoneuvot, kansan suussa maijat, kehitettiin 1990-luvulla.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Pakettiautorunkoista partioautoa käytetään kaikissa poliisin kohtaamissa työtehtävissä. Autossa voi kuljettaa kiinniotettua ja tehdä kaikki toimistossa suoritettavat kirjaukset aina sakkojen kirjoitukseen asti.

Poliisin käytössä olevasta ajoneuvokalustosta pakettiautorunkoinen partioajoneuvo on kaikkein monikäyttöisin.

Kuinka monta pakettiautoa poliisissa on?

Poliisihallinnon partiokäytössä olevasta ajoneuvokalustosta merkittävä osa on pakettiautorunkoisia partioajoneuvoja. 

Henkilöautorunkoinen partioajoneuvo

© Sami Hätönen

​​​​​​​

Ensimmäinen ajoneuvo saatiin poliisille vuonna 1904 ja ensimmäiset poliisikilvet autojen katolle tulivat 1950-luvulla.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Maijojen tapaan myös henkilöautorunkoista partioautoa käytetään kaikissa poliisin kohtaamissa työtehtävissä.

Autossa voi kuljettaa kiinniotettua ja tehdä kaikki toimistossa suoritettavat kirjaukset aina sakkojen kirjoitukseen asti.

Henkilöautorunkoiset partioautot soveltuvat ominaisuuksiltaan parhaiten pakenevan kohdehenkilön kiinniottoon ja sellaisiin tehtäviin tieliikenteessä, joissa tilannenopeudet nousevat suuremmiksi.

Kuinka monta henkilöautoa poliisilla on?

Poliisihallinnon partiokäytössä olevasta ajoneuvokalustosta suurin osa on henkilöautorunkoisia partioajoneuvoja. 

Tunnukseton partioajoneuvo

​​​​​​​ © Sami HätönenPoliisi

Ensimmäinen ajoneuvo saatiin poliisille 1904 ja ensimmäiset noin 50 vuotta ne olivat tunnuksettomia.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Henkilöautorunkoista partioautoa käytetään kaikissa poliisin kohtaamissa työtehtävissä.

Tunnuksettoman ajoneuvon käyttötarkoitus voi poiketa tunnuksellisen poliisiajoneuvon käyttötarkoituksesta esimerkiksi erilaisissa valvonta- ja tutkintatehtävissä.

Kuinka monta tunnuksetonta henkilöautoa poliisissa on?

Poliisihallinnon ajoneuvokalustossa on useita kymmeniä henkilöautorunkoisia tunnuksettomia partioajoneuvoja.  

Täyssähköauto 

© Sami HätönenPoliisi

Ensimmäiset täyssähköautot otettiin käyttöön vuoden 2018 aikana.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Poliisihallinnossa olevat täyssähköautot hankittiin pilotointitarkoitukseen. Pilotoinnilla pyritään selvittämään uusien käyttövoimamuotojen soveltuvuutta poliisikäyttöön.

Täyssähköautoja käytetään tällä hetkellä ei-kiireellisissä tehtävissä kaupungeissa huomioiden niiden toimintasäteet. Täyssähköautojen etuna voidaan pitää käytön aikaista päästöttömyyttä ja ekologisuutta.

Kuinka monta täyssähköautoa poliisissa on?

Tällä hetkellä täyssähköautoja on käytössä muutama kappale. 

Jouha-auto ("Mörkö")

© Sami HätönenPoliisi

Ensimmäinen JOUHA-auto tuotteistettiin 2012. Sitä seurasi sarjamainen tuotanto, joka valmistui 2015 vuoden aikana. Auto tunnetaan kokonsa ja ulkomuotonsa vuoksi myös nimellä Mörkö.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Ajoneuvoja käytetään joukkojenhallintatehtävissä poliisin oman henkilöstön kuljetuksiin. Sen avulla saadaan siirrettyä tehtäväpaikalle suurempi määrä asianmukaisesti varustettuja poliiseja.

Ajoneuvon etuina voidaan pitää normaaliajoneuvosta poikkeavaa kuorisuojausta.

Kuinka monta JOUHA-autoa poliisissa on?

Poliisihallinnon ajoneuvokalustossa on useita kymmeniä joukkojenhallintatehtäviin soveltuvia ajoneuvoja. 

Toista video
​​​​​​​

© Poliisi

Sähkökäyttöinen henkilökuljetin

Sähkökäyttöiset henkilökuljettimet otettiin käyttöön vuonna 2016.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Sähkökäyttöistä henkilökuljetinta käytetään yleisen järjestyksen valvontaan kaupunkien keskustoissa sekä Helsinki-Vantaan kansainvälisellä lentoasemalla.

Laite on saastuttamaton, hiljainen ja ketterä. Tämän lisäksi henkilökuljettimella liikkuva viranomainen kykenee havainnoimaan ympäristöään tehokkaammin.

Kuinka monta henkilökuljetinta poliisissa on?

Sähkökäyttöisiä henkilökuljettimia on käytössä alle kymmenen kappaletta. 

Toista video

Poliisin partiovene eli Ville

© Sami HätönenPoliisi ​​​​​​​

Nykyinen Poliisin partiovene (VILLE) otettiin käyttöön vuonna 2017.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Poliisin partioveneillä suoritetaan vesiliikennevalvontaa Suomen meri- ja järvialueilla.

Kuinka monta partiovenettä poliisissa on?

Poliisilla on käytössään useita eri käyttötarkoitukseen soveltuvia vesiliikkumisvälineitä. 

Vesijetti

© Sami HätönenPoliisi

Poliisin ensimmäinen vesiskootteri on otettu käyttöön vuonna 1972.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Vesijetillä suoritetaan vesiliikennevalvontaa Suomen meri- ja järvialueilla. Vesijetillä päästään matalampaan veteen kuin veneillä. Kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta vesijetti soveltuu myös vaativimpiin käyttötarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi vesiliikenteessä tapahtuvat pakenevan kohdehenkilön kiinniottotilanteet.

Kuinka monta vesijettejä poliisissa on?

Poliisihallinnossa on useita vesijettejä. 

Moottorikelkka

​​​​​​​

© Poliisi

Moottorikelkkoja alettiin käyttää poliisitehtävissä 1970–1980-luvuilla.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Moottorikelkalla suoritetaan lumi- ja jääpeitteisillä maasto- ja vesialueilla tapahtuvaa valvontaa eli maastoliikenne- ja erävalvontaa.

Kuinka monta moottorikelkkaa poliisissa on?

Poliisihallinnossa on useita moottorikelkkoja. 

Mönkijä

© Mikael LaineMikael Laine

Poliisilla on käytössään myös mönkijöitä, erityisesti laajoilla erämaisemmilla alueilla.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Maastoajoneuvona mönkijää käytetään haastavissa ja vaikeakulkuisemmissa maastoissa.

Mönkijällä kyetään liikkumaan esimerkiksi Lapissa peruspartioinnissa laajoilla maastoalueilla.

Mönkijä kykenee helposti kantamaan kuljettajan lisäksi myös ylimääräistä kuormaa, joka voi olla esimerkiksi lisäpolttoainetta tai etsintätehtävissä tarvittavaa erikoisvälineistöä.

Kuinka monta mönkijää poliisissa on?

Poliisihallinnossa on useita kymmeniä mönkijöitä. 

Poliisihevonen

© Helsingi poliisi

Edellä lueteltujen mekaanisten ajoneuvojen lisäksi poliisilla on käytössään myös poliisihevosia.

Niitä on käytetty Helsingissä 1880-luvulta asti. Nykyisin poliisihevosia käytettään erityisesti tapahtumien joukkojenhallinnassa, erilaisissa edustustilaisuuksissa ja Helsingin katujen partioinnissa.

Helsingin ratsupoliisi on Suomen ainoa vielä toiminnassa oleva ratsupoliisi, kun Turun ratsupoliisitoiminta päättyi helmikuussa 2016. 

Toista video
​​​​​​​

Drone

© Poliisi

Ihmisiä kuljettavien kulkuneuvojen lisäksi poliisi käyttää valvontatyössä, kadonneiden etsinnässä ja rikospaikkatutkinnassa myös kuvauskoptereita eli droneja.

Poliisilla on käytössään 115 dronea, joilla tehtiin viime vuonna 45 000 lentominuuttia, kertoo poliisitarkastaja Sami Hätönen.

Operatiivisia tehtäviä oli noin 2000. Lukuun eivät sisälly harjoitukset eivätkä testaukset.

Droneissa on varusteina muun muassa lämpökameroita sekä pitkälle ja tarkasti kuvaavia kameroita.

Millaisissa tilanteissa sitä käytetään ja mitkä sen edut ovat?

Pisimpään droneja on Suomen poliisissa käytetty rikospaikkatutkinnassa. Nykyisin niitä käytetään nykyisin kaikissa poliisin tehtävissä.

Esimerkiksi piiritystilanteessa drone voidaan lähettää etukäteen tuottamaan kohteelta tilannekuvaa, jolloin työturvallisuus kasvaa.

Myös suuria yleisötapahtumia on seurattu dronejen avulla. Toisin kuin yksityisillä lennättäjillä, poliisilla on lupa lentää myös väkijoukkojen yläpuolella.

Muuten poliisi nousee ilmaan esimerkiksi Rajavartiolaitokselle tehtyjen virka-apupyyntöjen avulla, jolloin käytössä on näiden kalustosta esimerkiksi helikopterit. 

Kuka käyttää ja mitä?

Poliisihallituksen ylitarkastaja Jukka Rivinen kertoo, että poliisilaitokset päättävät itsenäisesti sen, kuka mitäkin niiden käytössä olevaa kulkuneuvoa käyttää.

– Poliisin valtakunnalliset yksiköt tuntevat parhaiten oman henkilöstönsä kyvykkyyden ja pystyvät esittämään soveltuvia käyttäjiä esimerkiksi moottoripyöräpoliisin tehtäviin.

Jos ajoneuvot vaativat erityiskoulutusta, sitä annetaan käyttäjälle poliisiammattikorkeakoulussa.

Se, mitä kulkuneuvoa kussakin poliisin tehtävässä käytetään, riippuu siitä, minkälainen tehtävä on kyseessä ja millaista kalustoa on tarjolla.

Uusia välineitä seurataan jatkuvasti

Poliisille saattaa tulla myös uusia liikkumisvälineitä. Rivisen mukaan poliisihallitus kartoittaa jatkuvasti sitä, millaisia liikkumisvälineitä markkinoille tulee.

- Poliisin tekniset asiantuntijat seuraavat aktiivisesti markkinoita ja keskustelevat sekä poliisin operatiivisesta toiminnasta vastaavan poliisitoimintayksikön että kenttätyötä tekevien poliisien kanssa.

- Yhteistyön lopputuloksena voi olla markkinoille tulleen uuden ajoneuvotyypin tai liikkumisvälineen pilotointi poliisikäytössä.

- Poliisin käytössä oleva ajoneuvokalusto on poliisihallituksen omistamaa ja ne ovat valtakunnallisten poliisiyksiköiden eli poliisilaitosten hallinnassa, kertoo poliisihallituksen ylitarkastaja Jukka Rivinen MTV Uutisille. 


Mainoksista
Mainoksista

Lisää lähteestä MTV

image beaconimage beaconimage beacon